שחור/לבן או צבע, זו השאלה ...

הצבע הולך וכובש את עולם הדפוס, ולמרות זאת עולה השאלה האם להדפיס בצבע או בשחור.

ככלל, ניתן לומר כי הדפסה בצבע עולה כמעט פי ארבעה מהדפסה בשחור. ההדפסה בשחור אם כך זולה בהרבה, אך חסרונה ברור.
אין ספק שמי שינסה להדפיס ספר ילדים בשחור עושה טעות, אולם יש סבירות גבוהה שלא כך הדבר אם אתה מדפיס חוברות תרגול במתמטיקה.

הרבה תלוי בסוג ומהות הספר או החוברת.
ההדפסה בשחור זולה ומתאימה מאד להדפסת פנים של ספרי קריאה, אך ספרים עם תמונות מומלץ מאוד להדפיס בצבע.
לעיתים הפתרון יכול להיות שילוב של שניהם, הדפסת חלק מהעמודים בשחור וחלקם בצבע.

על מנת להביא לחיסכון מקסימלי בעלויות כדאי תמיד: