קבצים נפרדים:

יש ליצור קובץ אחד נפרד עבור הכריכה של הספר וקובץ נפרד עבור העמודים הפנימיים של הספר.
יש לשים לב כי עמודים אלה מסודרים לפי סדר וממוספרים.

שוליים:

יש לשים לב שהטקסט רחוק משולי הספר בלפחות 1.5 ס"מ מכל כיווניו.
בכריכה קשה יש להוסיף לגודל הכריכה של הספר עוד שוליים בגודל של 2.5 ס"מ

סוגי נייר:

אם ברצונכם לכרוך את ספריכם בכריכה רכה, רצוי להשתמש בנייר במשקל של 135 גרם ומטה
עבור הדפים הפנימיים של הספר.

מספר עמודים:

אם ברצונכם לכרוך את ספריכם באמצעות כריכה קשה או רכה, רצוי שלספר יהיו מעל 30 דפים.
אם יש לכם פחות דפים, כדאי לבחור בסוג כריכה אחר, כגון ספירלה, קיפול/סיכה וכו'
אם ברצונכם לכרוך את ספריכם באמצעות כריכת קיפול/סיכה רצוי שלחוברת שלכם יהיו פחות מ-30 דפים (60 עמודים).

יצירת הקובץ:

אם הנכם עורכים את הספר שלכם באמצעות תוכנת WORD, רצוי כי תקבעו את מידת הספר והשוליים כבר בהתחלה (ניתן לבצע זאת באמצעות בחירה בתפריט קובץ-הגדרת עמוד).

פונטים:

אם הנכם מעוניינים לשלוח אלינו להדפסה קובץ מסוג WORD והשתמשתם בגופנים שאינם סטנדרטיים, יש לצרף את הפונטים לקובץ הספר.

מסגרות:

רצוי להמנע מהוספת מסגרות לעמודים הפנימיים או לכריכה.